• Asistent pedagoga: Bc. Alena Tomišová

 

3

KLIMA VE TŘÍDĚ

SPOLUPRÁCE SE SPIRÁLOU ČESKÝ KRUMLOV

Dne 25. 10. 2017 (středa) nás navštívily 3 pracovnice ze Spirály Český Krumlov. Věnovaly se nám 2. a 3. vyučovací hodinu. Jednalo se o první setkání. Takže všechny aktivity byly směřované spíše ke sledování dětí a jejich vzájemných vztahů v jejich přirozeném třídním prostředí. Jako první děti musely vytvořit kruh ze židlí.

První hodinu jsme hráli hry:

  • Každé z dětí mělo vybrat jednoho spolužáka a říci, proč si jej vybral – najít minimálně 3 dobré věci o tomto spolužákovi. Pak promluvil tento vybraný atd.
  • Při další hře stál jeden uprostřed a říkal: „Místa si vymění ti, kteří mají rádi….“ Bylo jedno, co doplní. Na koho židle nezbyla, ten musel jít doprostřed. Tak se žáci vystřídali. Postupně se stěžovala pravidla (nesměli jsme si sednout na stejnou židli, pak ani na jednu sousedovu,…)

V další hodině děti musely dokázat schopnost pracovat samostatně, ve dvojicích a skupinkách a nakonec, což bylo asi nejtěžší v celé skupině – třídě. Měli najít společné věci, které mají rády a musely se na tom dohodnout. Byl to seznam, který měl platit pro celou třídu.

Po každé aktivitě probíhalo vzájemné sdílení. V případě potřeby byly děti vždy jemně upozorňovány, jak se dají jednotlivé věci a záležitosti řešit lépe. Dětem byla průběžně sdělována zpětná vazba. Příští setkání proběhne 10. 1. 2018.

 

Věra Marečková, třídní učitelka 3. třídy