• Zahájení: 4. září 2017 (8.00 - 8.45), výdej obědů: 9.30 - 10.30

 • Prázdniny:
                     - podzimní     26. října - 27. října  2017
                     - vánoční     23. prosince 2017 - 2. ledna 2018
                     - pololetní     2. února 2018
                     - jarní    12. -  18. března 2018
                     - velikonoční    29. března - 30. března 2018
                     - hlavní     2. července  -  31. srpna 2018
  Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018
   

 • Ředitelské volno:
                                  29. 9. 2017
      30. 4. 2018
      7. 5. 2018

 • Pedagogické rady: od 14.00 hod.
            zahajovací    - 4. 9. 2017
      - 20. 11. 2017
      - 22. 1. 2018
      - 9. 4. 2018
      - 25. 6. 2018

 • Pracovní porady: každý pracovní týden dle potřeby – pondělí od 14.00 hod

 • Rodičovské schůzky:
  od 16.30 – 18.30 hod.        - 11. 9. 2017  (hromadné)
      - 20. 11. 2017
      - 9. 4. 2018
      - 4. 6. 2018
 • Zápis do MŠ:
  • zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v týdnu 9.5. - 11.5.2018 formou osobních individuálních
   pohovorů s rodičem a dítětem. (Pimparová Danuše, Dis – učitelka pověřena vedením MŠ)

  • vydávání Evidenčních listů rodičům proběhne v týdnu 30.4. - 4.5.2018

 • Zápis do I. ročníku ZŠ:  středa 4. dubna 2018 od 14:00 hod v budově ZŠ (Mgr. Jarkovská Lenka - VP)

 • Těšíme se do školy: v druhém pololetí po zápisu do 1. ročníku ZŠ od 16:30–17:30 hod

-        10. 4. 2018                   budoucí učitel/ka I. ročníku

-        24. 4. 2018

-        22. 5. 2018

-        5. 6. 2018

-        19. 6. 2018

 

 • Kurz bruslení: termín ještě nebyl přidělen organizátorem

 • Plavecký výcvik: termín ještě nebyl přidělen organizátorem

 • Lyžařský a snowboardový kurz: v letošním roce se LSK nekoná  

 • Termíny podání přihlášek pro I. kolo přijímacího řízení na SŠ:

do 30. 11. 2017 - s talentovou zkouškou
do 1. 3. 2018 - ostatní

 

Další školní akce dle PŘEHLEDU AKCÍ