Školní rok 2017 - 2018

 

     název kroužku                         termín                              místo                               vedoucí          

- Tvořivé ruce                  
pondělí 15:00 – 16:00 ŠD 1                           Marie Valentová        
- Doučování pro 3. -5.roč.     
úterý 14:00 – 15:00 učebna 5. roč. Karolína Kollarová
  + doplnění z jiných tříd      
- Čtenářský klub středa 13:30 – 15:00 učebna – dramka Karolína Kollarová
- Klub deskových her
pondělí 13:00 - 14:30 učebna 2. ročník Romana Nováková
- Dramatický kroužek čtvrtek 13:30 – 14:30 tělocvična ZŠ Lucie Vávřeová
- Zumba                        čtvrtek 13:45 – 14:30 učebna – dramka              Věra Marečková
- Flétnička pro začáteč.       úterý 13:30 – 14:30         učebna 3. roč.       DDM Český Krumlov
- Flétnička pro pokroč. úterý 14:30 – 15:30 učebna 3. roč. DDM Český Krumlov
- Kytara pro začátečníky úterý 15:30 – 16:30 učebna 4. roč. DDM Český Krumlov
- Kytara pro pokročilé úterý 15:30 – 16:30 učebna 3. roč. DDM český Krumlov
- Kopaná žáci  úterý 16:00 – 18:00 tělocvična ZŠ/hřiště TJ SOKOL Chvalšiny
  pátek 16:00 – 18:00 tělocvična ZŠ/hřiště TJ SOKOL Chvalšiny
- Rybářský kroužek středa 16:00 – 17:30 tělocv.ZŠ/hřiště Český Rybářský Svaz
- Myslivecký kroužek středa 16:00 – 18:00 hřiště u bytovek Švamberková, Kopečný
- Koumák čtvrtek 16:30 – 18:00 tělocvična ZŠ Koumák o.s.
- Taekwon-Do čtvrtek 18:00 – 20:00 tělocvična ZŠ Taekwon-Do Velešín