Školní rok 2017 - 2018

 

     název kroužku                         termín                              místo                               vedoucí          

 

Tvořivé ruce                       pondělí 15:00 – 16:00          ŠD 1                                Marie Valentová

Doučování pro 3. -5.r         úterý 14:00 – 15:00            učebna 5. roč.                     Karolína Kollarová

+ doplnění z jiných tříd

Čtenářský klub                  středa 13:30 – 15:00           učebna – dramka                Karolína Kollarová

Dramatický kroužek           čtvrtek 13:30 – 14:30          tělocvična ZŠ                     Lucie Vávřeová

Zumba                               čtvrtek 13:45 – 14:30          učebna – dramka               Věra Marečková

Flétnička pro začáteč.        úterý 13:30 – 14:30            učebna 3. roč.                   DDM Český Krumlov

Flétnička pro pokroč.         úterý 14:30 – 15:30            učebna 3. roč.                   DDM Český Krumlov

Kytara pro začátečníky      úterý 15:30 – 16:30            učebna 4. roč.                   DDM Český Krumlov

Kytara pro pokročilé          úterý 15:30 – 16:30            učebna 3. roč.                   DDM český Krumlov  

Kopaná žáci                       úterý 16:00 – 18:00            tělocvična ZŠ/                   TJ SOKOL Chvalšiny

                                          pátek 16:00 – 18:00            hřiště   

Rybářský kroužek              středa 16:00 – 17:30            tělocv.ZŠ/hřiště                  Český Rybářský Svaz

Myslivecký kroužek            středa 16:00 – 18:00            hřiště u bytovek                  Švamberková, Kopečný

Koumák                             čtvrtek 16:30 – 18:00          tělocvična ZŠ                       Koumák o.s.

Taekwon-Do                      čtvrtek 18:00 – 20:00          tělocvična ZŠ                       Taekwon-Do Velešín