4.4.       Zápis do 1. třídy, 14.00 – 17.00hod

4.4.       Bezpečné chování na ulici, 1. -3. ročník

6.4.       Akce „Ukliďme Česko“

  • MŠ + 1. – 3. roč.

10.4.     Projekt „Těšíme se do školy“

  • 1. setkání budoucích prvňáčků s paní učitelkou - 16,30 – 17,30 hod.

11.4.      Přednáška „Nebezpečí pro dívky“

  • dívky 7. – 9. roč.

16.4.     Náhradní termín zápisu do 1. třídy, od 15:00hod

  • po předchozí domluvě s vedením školy

17.4.     Divadlo v Českém Krumlově, 4. roč.

24.4.     „Černobylfest“ - 9. roč.

  • minifestival v Českém Krumlově - klady, zápory a nebezpečí jaderné enegrie
  • přednáška s členem německé nevládní organizací IBB

24.4.     „Těšíme se do školy“

  • 2. setkání - 16,30 – 17,30 hod.

27.4.     Čarodějnice

  • školní akce - projektový den

30.4.     Ředitelské volno