9.1.   Začíná kurz bruslení pro 2. ročník (kurz bude ukončen 13.2.)

17.1. Hudební pořad „Africká kultura“, 1. – 5. roč.

19.1. Divadelní představení, České Budějovice, 1. – 4. roč.

22.1. Čtvrtletní pedagogická rada
(v případě potřeby lze prospěch a chování žáků konzultovat individuálně s vyučujícími po předchozí domluvě)

23.1. Přednáška na téma „Kyberšikana“, 6. – 9. roč.

26.1. Divadelní představení, České Budějovice, 6. – 9. roč.

  • Karel IV.

30.1. Bruslení,  2. roč.

  • Č. Krumlov, Zimní stadión

31.1. Vydání výpisu vysvědčení

  • žáci končí dle rozvrhu hodin

1.2. Výuka probíhá dle rozvrhu hodin, (zkrácená výuka u 5., 8. a 9. roč.)

  • 1. ročník - konec po 4 vyučovací hodině
  • 2. - 5. ročník - konec po 5 vyučovací hodině
  • 6. - 9. ročník - konec po 6 vyučovací hodině

2.2. Pololetní prázdniny

 

v měsíci lednu pokračuje plavecký kurz 3. a  4. ročníku