1.11. Dušičky a Halloween, 5. – 7. roč.

  • vzdělávací akce k tématu svátků a tradic u nás a ve světe

2.11. Tonda Obal na cestách, 2. – 9. roč.

  • ekologický program

3.11. Prezentace SOŠ Trhové Sviny, 9. roč.

7.11. Kurz bruslení, 1. roč.

  • 1/6 lekce bruslení (další termíny: úterý - 14.,21.,28.11 ; 5.,12.12)
  • zimní stadión Č. Krumlov
  • helma je pro žáky povinná

9.11. Návštěva ÚP Český Krumlov, 9. roč.

17.11. Státní svátek

20.11. Divadlo - Čarodějnice z kumbálu, 1. - 2. roč.

  • v budově MŠ od 9.30 hodin

20.11. Projektový den polytechnických předmětů, 8. - 9. roč.

  • spolupráci s Brněnskou univerzitou

20.11. Rodičovské schůzky

  • 16.30 – 18.30 hodin

22.11. Vzdělání a řemeslo, 8. a 9. roč.

  • Výstaviště - České budějovice

22.11. Planetárium, 6. a 7. roč.

  • České Budějovice