9.1.   Začíná kurz bruslení pro 2. ročník (kurz bude ukončen 13.2.)

17.1. Hudební pořad „Africká kultura“, 1. – 5. roč.

19.1. Divadelní představení, České Budějovice, 1. – 4. roč.

22.1. Čtvrtletní pedagogická rada
(v případě potřeby lze prospěch a chování žáků konzultovat individuálně s vyučujícími po předchozí domluvě)

23.1. Přednáška na téma „Kyberšikana“, 6. – 9. roč.

26.1. Divadelní představení, České Budějovice, 6. – 9. roč.

  • Karel IV.

 

v měsíci lednu bude pokračovat plavecký kurz 3. a  4. ročníku